Mens man bygger besetning

Midlertidig "varige" løsninger

Veggene er skåret vekk og fanghekk satt inn. NB! Pass på å erstatte vindavstiving. (bruker du solid fanghekk vil den erstatte noe av vindavstivingen.)

Når alle pengene og mer til går til genetikk og man ikke har egnet fjøs kan enkle løsninger være til hjelp under veis. Bygningen på bildene har sin historie. Der har bodd folk, blitt brukt som steinsliperi, MC-klubb og øvingslokale. I ung alder var det her jeg fikk grundig opplæring i trøndersk drikkekultur da det var MC-klubb der. Bygget ble til foringsplass i 2006 og har vært til nytte ved tilleggsforing til høsten 2012. Nå er det revet.

Fanghekk for kalv
Enkel fôringsplass for kalvene. To telefonstolper, tak og fôrtro.
Leskur
Ly for vær og vind med naturlige vegger. Oljefat til forskaling av fundament til stolpene. Taket har to nivåer fordi det er bygd etter terrenget.
Tak over fôret
Greit med tak over fôret når høstregnet setter inn. 2. etasje ble brukt til høyballer som alltid er godt å finne i dårlig vær.

Nyeste kommentarer

05.01 | 09:47

Hallo!
Takk for hyggelig og imøtekommende telefonsamtale.
Jeg samler saueholdere i Vestfold og kommer tilbake før torsdag kl 12 om hvor mange ønsker scanning

17.01 | 22:41

Hei, viser til tidligere tlf samtaler og ønsker å se på Mr.Ertzaas. Du får bestemme en dag det passer-helst kveldstid. Ønsker levering i mai, tlf 93627536

18.09 | 08:09

Veldig fint bilder