Heir Østre

Flyfoto fra øst

Om gården

Heir Østre ligger i Levanger kommune ca. 3 km. fra sentrum. Gården har vært i familiens eie siden 1897 og drives av oss som et familiebruk i 5.generasjon. Gården har i dag omlag 240 da. dyrket mark, 95 da. beiter, 31 da. annet areal og 444 da. skog. Det har hele tiden vært husdyr på gården, i "Norges bebyggelse" fra 1956 står det oppført 12 kyr, 10 kalver, 4 hester, 1 føll, 10 høns, 10 griser og 10 sauer. I 1966 ble en driftsbygning for melkeproduksjon oppført og melk ble produsert frem til 2005. De første Limousinkalvene kom til høsten 2006. I dag drives gården med ammeku, gras og korn.   

Nyeste kommentarer

05.01 | 09:47

Hallo!
Takk for hyggelig og imøtekommende telefonsamtale.
Jeg samler saueholdere i Vestfold og kommer tilbake før torsdag kl 12 om hvor mange ønsker scanning

17.01 | 22:41

Hei, viser til tidligere tlf samtaler og ønsker å se på Mr.Ertzaas. Du får bestemme en dag det passer-helst kveldstid. Ønsker levering i mai, tlf 93627536

18.09 | 08:09

Veldig fint bilder